Diskussionerna kring ASL i förskolan går varma, och då måste vi fundera kring
Vad är viktigt att vi tar med oss till förskolan?
Det är frågor som vi stött och blött på CMiT och på vår gemensamma blogg,  www. cmit.skolbloggen.se ,  skriver Ulla-Karin om det.
Vi tänker att det handlar om ”Att leka sig till läsning” ALL  och naturligtvis ska det vara ”Meningsfullt, Viktigt och på Riktigt”
Hur jobbar man medvetet med media och IKT-verktyg i förskola för att stimulera språkutveckling, hur lägger vi grunden till att skriva och läsa?
På vilket sätt kan media och IKT bli verktyg för att på ett utforskande sätt förstå sin omvärld?
För oss som jobbar på CMiT och som ASL-handledare är datorn så mycket mer än bara en skrivmaskin, som verkligen kan nyttjas i skriv- och läsprocessen, det handlar inte heller bara om datorn, utan att ta in den digitala bilden, ljudet och den rörliga bilden – att stimulera lusten att berätta.
Att utgå ifrån barnens verklighet, strukturera berättandet med hjälp av digitala bilder, lägga grunden för språket, genom att ta med fler sinnen.
Vi vill ge barnen fler verktyg/språk för att kunna uttrycka sig. Skapa sociala sammanhang där lusten att lära och viljan att kommunicera finns – där bilder, tal , lyssnade, skrivande och läsande uppmuntras!

Hoppa till verktygsfältet