Posts Tagged “tankar”

Läser Birgitta Kimbers bok,  Lyckas som lärare. Hon skriver att humor, bjuda på sig själv, att vara positiv och sprida glädje kan medföra att man ser saker från ett annat håll 🙂 Kom att tänka på Monthe Phytons ”Life Of Brian” när Eric Idle sjunger ”Always Look On The Bright Side Of Life” – så bra!!!

Comments Kommentarer inaktiverade för Se på ”saken” med humor :)

När man skriver med (PC)  datorn som verktyg, finns det i Officeprogrammet Word 2010, en automatisk inställning ” inled varje ny mening med versal”. Det innebär att när man gjort en Inleds nästa ord med versal. Vill du att eleverna ska träna på interpunktion, kan du enkelt ta bort funktionen. Du måste göra inställningen för varje användare om eleven har egen inloggning.
Öppna Word, gå in under fliken arkiv, näst längst ner till vänster väljer du ” alternativ”


när nästa ruta dyker upp väljer du på vänster sida ”språkkontroll”
till höger får du då en meny, som har en knapp där det står ” Alternatiiv för autokorrigering” klicka på den.
I nästa dialogruta kan du avmarkera bocken med texten ”inled varje mening med versal” . Du avmarkerar genom att klicka på bocken, vill du sätta dit den igen klicka i rutan.
Klicka på OK knappen längst ner då är du klar med din ändring/ dina ändringar. För att komma tillbaks till ”startläget” i Word klicka på kanappen avbryt.

Sugen på fler ändringar???
Under fliken språkkontroll kan du anpassa stavningskontrollen  efter elevens behov, bocka bara i och av , kom ihåg att klicka på OK när du är klar med dina ändringar.

Comments Kommentarer inaktiverade för Ta bort funktionen ”inled varje ny mening med versal” Office Word 2010

Idag startar ”Att skiva sig till läsning- omgång 7” upp. Omgång 7 innebär att det är 7:e året som utvecklingsarbetet pågår!
Känns riktigt roligt att träffa alla nya deltagare, nytt för i år är att jag har startat en blogg där deltagarna ska få blogga (varje vecka) om vad som händer i klassrummen, reflektioner kring böcker vi läst, dela med sig av teman och annat som man vill dela med sig kring. När vi bloggar bekantar pedagogerna sig också med bloggen som verktyg,  vi kan föra resonemang kring vad en blogg/ sociala medier kan ha för roll i undervisningen. Vi kommer då också naturligt in på frågor kring  PUL (personuppgiftslagen),  upphovsrätt, webpublicering.
Här är adressen till bloggen ! http://aslipitea.skolbloggen.se/

Comments Kommentarer inaktiverade för Nya deltagare i ASL

Hur vet du att en hund är en hund och inte en katt?

Jo, av erfarenhet! Du vet vad som inte är en hund och vad som är en hund. Trots att det finns många likheter mellan en  hund och en katt har de också många olikheter. Det är olikheterna som gör att du vet vad som är hund och vad som är katt.

I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i Svenska, under rubriken Handstil och skriva på dator (sid 13) kan jag läsa ”för de yngre eleverna ska undervisningen i första hand koncentrera sig på handstil och att skriva på dator, vilket inte är synonymt med ett mekaniskt tränande av bokstäverna form. Det går lika bra att utveckla en tydlig handstil genom egna texter”

Mina tankar går då till Variationsteorin, och formandet av bokstäver. Vilka är de kritiska aspekterna?
Ställ (dig) frågan vad är ett a ?

Hur vet du att…
det här är ett och det här a ?

Vad är då inte ett a? jämför med ett
c, med ett å,ä,u,d,g.o,ö,e
(utseende och ljud)

…Jo, du har erfarenhet av vad ett a har för kriterier.

Hur skaffar sig eleverna den erfarenheten
När de får skriva på datorn i f-klass och i åk 1 kan de med ett tangenttryck bekanta sig med bokstavsformerna på ett korrekt sätt, genom samtal med pedagoger eller en kompis som ställer frågor får de kunskap vad varje bokstav är och inte är. När bokstäverna växer fram på skärmen får de per automatik f dessutom läsriktningen visad för sig vid datorskrivande. De får möta bokstäverna i sammanhang, med god förförståelse eftersom det är deras egna texter. Suveränt om man kopplar det till Erica Lövgrens tankar om att forma bokstäver som hon beskriver på sid 126 i boken ”Med datorn som skrivverktyg”, här kan du lätt jämföra bokstäverna, vad de är och inte är.. dvs. upptäcka de ”kritiska punkterna”
Eleverna får naturligtvis även erfarenhet av bokstävernas form när de tittar i / ”läser” bilderböcker mm.

 

När det är dags att skriva texter för hand i åk 2 har de minst 2 års erfarenhet av bokstävernas form, i de bästa av världar har det diskuterats skillnader och likheter,  och därigenom skapat förståelse för vilka konsekvenser det kan få om man formar bokstaven som ett  a eller u i t.ex… hand eller hund.

 

Om jag jämför med matten som brottas med problemet att eleverna inte vet vad 7 eller 9 är…så har väl läsavkodningen samma problem…vet eleven inte vad skillnaden på b eller d är, och måste hänga upp det på t.ex. d som i drake eller b som i bagare räcker inte minnet till när de ska läsa,(om de först måste tänka ”d som i drake= d” )…det måste bli automatiserat, lek med bokstäverna, spela memory, utan att koppla de till en speciell bild, prata om vad en bokstav är eller inte är, lyssna på bokstavsljudet i samband med bokstavsformen.


Comments Kommentarer inaktiverade för Bokstavsformande och variationsteori

Hur ska vi tänka för att göra det väsentliga mätbart och inte det mätbara till det väsentliga !
hur tolkar vi målen och hur tolkar vi  elevarbeten?
Framgångsrik undervisning sker i meningsfulla cirklar i ett sociokulturellt sammanhang  med stöttning i utvecklingszoner….
Kom ihåg vikten av minnesträning genom gemensamt lek och spel !

Inga små funderingar…men nu ger jag mig ut i skidspåret för att ”klarna” hjärnkontoret….

Comments Kommentarer inaktiverade för Veckans funderingar kring LGR 11

Hoppa till verktygsfältet